Parliament Logo

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Baraza la Sanaa la Taifa


Wasiliana Nasi
Wasiliana Nasi
Anwani/Mahali
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
lbl_site_sub_subtitle
Baraza la Sanaa la Taifa
Baraza la Sanaa la Taifa (BASATA)
Majengo ya Utumishi, 18 Barabaraya,Kivukoni, S.L.P.4779, Dar es Salaam
Barua pepe

info@basata.go.tz

Simu

0738259481

Mrejesho, Malalamiko au Wazo
Eneo / Mahali
Settings