Parliament Logo

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Baraza la Sanaa la Taifa

Huduma za Taasisi

Idara ya Huduma za Taasisi

Kuwajibika kwa shughuli za kila siku na usimamizi wa Kurugenzi ya Huduma za Biashara.

Vitengo vitano ni;

 • Kitengo cha Ukaguzi wa ndani.
 • Kitengo cha Huduma za Sheria.
 • Kitengo cha Mawasiliano na Uhusiano wa Umma.
 • Kitengo cha Manunuzi.
 • Kitengo cha TEHAMA na Takwimu.

Majukumu;

 • Kuandaa mikakati ya uwekezaji na ushauri juu ya uwekezaji katika masuala ya uwekezaji
 • Kuendeleza na kudumisha mfumo wa uhasibu na usimamizi wa fedha (Malipo ya akaunti, mapokezi, udhibiti wa mikopo na fedha ndogo ndogo)
 • Kusimamia mahitaji ya kisheria ikiwa ni pamoja na VAT na malipo ya ndani ya mamlaka yanatimizwa
 • Kuandaa na kutoa ushauri juu ya mikakati bunifu ili kuhakikisha uendelevu wa kifedha wa Halmashauri
 • Kufuatilia, kutathmini na kudumisha hesabu za Baraza kwa mujibu wa taratibu za uhasibu zinazokubalika na kanuni za Serikali.
 • Kuendeleza, kudumisha na kutumia mifumo ya juu na jumuishi ya usimamizi wa fedha
 • Kutekeleza sera na taratibu za fedha na uhasibu zilizoidhinishwa kama zinavyotolewa na mamlaka husika
 • Kusimamia utoaji wa fedha kwa wakati kulingana na mipango na bajeti iliyoidhinishwa
 • Kuratibu masuala yote ya fedha na utayarishaji wa taarifa za fedha
 • Kushughulikia masuala ya nidhamu na ustawi wa wafanyakazi kwa mujibu wa sheria;
 • Kushughulikia masuala yote ya itifaki;
 • Kusambaza taarifa za rasilimali watu kwa wadau wa ndani na nje hasa kuhusu nafasi za kazi, fursa za mafunzo na miradi maalumu.
 • Kuendeleza, kufanya kazi na kusimamia mfumo wa usimamizi wa rasilimali watu kwa kuzingatia sera, sheria na maagizo ya kitaifa
 • Kuandaa na kusimamia utekelezaji wa mpango mkakati wa maendeleo endelevu ya taasisi
 • Kutoa usimamizi wa rasilimali watu na huduma za usaidizi wa kiutawala;
 • Kuandaa na kutekeleza sera za rasilimali watu kama vile kuajiri, mafunzo, mishahara, mpango wa huduma, kanuni za wafanyikazi na mipango ya uboreshaji wa masharti na masharti ya utumishi.
 • Kuratibu utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa kupambana na rushwa
 • Kusimamia, kuratibu na kusimamia shughuli za kupanga, kuendesha magari na tathmini
Settings